نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 683

نام/عنوان: کوتاه نوشته ها در باره کتابداری و اطلا ع رسانی دکتر محمد حسین دیانی

مشخصات:
  • سال نشر 1391

     قیمت: 30,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست