نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 720

نام/عنوان: در آمدی بر مفاهیم استاندارد ها و نرم افزار های آرشیوی دکتر کوکبی و دکتر شریف آبادی و دکتر اصنافی
قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست