نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 729

نام/عنوان: کتابشناسی رفتار اطلاع یابی گرد آورندگان پریا شهباز تبار و شهرزاده نصر اله زاده ودکتر اصناف
قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست