نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 791

نام/عنوان: اسرار مرگ مرگ از دیدگاه مکاتب اندیشمندان عرفا شاعران و امام علی (ع) دکتر سید یحیی یثربی

مشخصات:


قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست