نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 794

نام/عنوان: شناخت نامه دانشنامه ها تشریحی -تصویری دکتر فرشته آهنگری
قیمت: 50,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست