نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 987

نام/عنوان: دستنامه پیایند های فارسی مهران آشوری چاپ 91




قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست