نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 900

نام/عنوان: مدیریت دانش فرایند گرا از راهبرد تا کاربست

مشخصات:
  • دکتر محمد حسن زاده

    دکتر بابک اخگر

    سال نشر زمستان 91

     قیمت: 550,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست