نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9001

نام/عنوان: انگليسي کاربردي: نکات ضروري زبان انگليسي عمومي مورد استفادۀ دانشجويان همۀ رشته‌هاي تحصيلي، و متون زب

مشخصات:
  •  1358- محمد مینایی‌فر
     ‏


قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست