نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1300

نام/عنوان: یادنامه حری

مشخصات:
  • یادنامه حری

    نورلله مرادی-ابراهیم افشار

    کتابخانه ملی

    1394

    150000قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست