نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1304

نام/عنوان: ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایامبزرگنمایی تصویرمشخصات:
  • ورزشهای رزمی وبزمی درایران ازدیرینه ترین ایام

    روژان عیسوی

    اساطیرپارسی-چاپار

    1394

    200000قیمت: 1,500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست