نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1307

نام/عنوان: نقش کتابخانه های آموزشگاهی درایجاد سرمایه اجتماعی

مشخصات:
  • نقش کتابخانه های آموزشگاهی درایجاد سرمایه اجتماعی

    صدیقه محمداسماعیل

    باران اندیشه ایرانیان

    1393

    70000قیمت: 70,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست