نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1308

نام/عنوان: نظریه انتقادی اطلاعات

مشخصات:
  • نظریه انتقادی اطلاعات

    کریستیان فوکس/مهدی شقاقی

    چاپار/شناسه

    1393

    250000قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست