نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1309

نام/عنوان: نظامهای نوآوری جستاری درتاریخ نگاری فلسفی علم

مشخصات:
  • نظامهای نوآوری جستاری درتاریخ نگاری فلسفی علم

    آرش موسوی وعلی کرمانشاه

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    280000قیمت: 280,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست