نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 2081

نام/عنوان: كارت گردش اعضا هربرگ

مشخصات:


قیمت: 120 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست