نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1315

نام/عنوان: منابع مالی تحقیق وتوسعه ازهست هاتابایدها

مشخصات:
  • منابع مالی تحقیق وتوسعه ازهست هاتابایدها

    غلام رضا گرایی نژاد

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    185000قیمت: 185,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست