نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1325

نام/عنوان: مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت

مشخصات:
  • مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت

    حسن اشرفی ریزی -زهرا کاظم پور-لیلا

    سپهر دانش

    1393

    100000قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست