نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9015

نام/عنوان: آشنایی با ویراستاری و نشر

مشخصات:
  • آشنایی با ویراستاری و نشر

    عبدالحسین آذرنگ

    سمت

    1393

    120000قیمت: 120,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست