نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9016

نام/عنوان: آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی درجهان

مشخصات:
  • آشنایی بابرخی تجارب آینده نگاری وآینده پژوهی درجهان

    علی پایا

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    360000قیمت: 360,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست