نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9017

نام/عنوان: آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس

مشخصات:
  • آشنایی با مناطق نوآوری مطالعه موردی:منطقه کلمبوس

    نرگس نراقی -مژده اشرافی -مهدیه آزمندیان

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    220000قیمت: 220,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست