نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9022

نام/عنوان: آن روزها سینما

مشخصات:
  • آن روزها سینما

    داود محمدی فر

    لنجوان -چاپار

    1393

    100000قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست