نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1331

نام/عنوان: مصور سازی ساختار علم

مشخصات:
  • مصور سازی ساختار علم

    بنیامین وارگاس کویسیدا

    کتابدار

    1393

    180000قیمت: 180,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست