نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1332

نام/عنوان: مصور سازی اطلاعات – مبانی و کاربردها

مشخصات:
  • مصور سازی اطلاعات مبانی و کاربردها

    فریبرز درودی

    سازمان اسناد و کتابخانه ملی

    1393

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست