نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1339

نام/عنوان: مدیریت دانش و دانایی

مشخصات:
  • مدیریت دانش و دانایی

    محمدرضا حمیدی زاده

    یاقوت

    1390

    100000قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست