نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1340

نام/عنوان: مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مشخصات:
  • مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

    عبدالحسین فرج پهلو -مژگان قاسمی

    سمت

    1394

    90000قیمت: 90,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست