نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1343

نام/عنوان: مدیریت اسناد الکترونیکی

مشخصات:
  • مدیریت اسناد الکترونیکی

    ندا رسولی

    سازمان اسناد و کتابخانه ملی

    1393

    150000قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست