نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1348

نام/عنوان: مجموعه مقالات همایش آموزش و توانمندسازی زنان

مشخصات:
  • مجموعه مقالات همایش آموزش و توانمندسازی زنان

    اکرم قدیمی

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    370000قیمت: 370,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست