نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1352

نام/عنوان: مجموعه تست‌های علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی

مشخصات:
  • مجموعه تست‌های علم سنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی

    محمدزضا پاژنگ

    چاپار-باران اندیشه ایرانیان

    1393

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست