نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1355

نام/عنوان: مبانی تکامل مولکولی

مشخصات:
  • مبانی تکامل مولکولی

    دن گراور-سکینه کاظمی

    چاپار-دانشگاه تربیت معلم سبزوار

    1388

    100000قیمت: 100,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست