نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1360

نام/عنوان: کسب وکارهای کار آفرینانه واقتصاد دانش بنیان

مشخصات:
  • کسب وکارهای کار آفرینانه واقتصاد دانش بنیان

    محمد تقی امینی-علی اکبر آقاجانی

    کتابدار

    1392

    230000قیمت: 230,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست