نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1363

نام/عنوان: کعبه دل زبان صوفیانه ی عین القضات درتمهیدات

مشخصات:
  • کعبه دل زبان صوفیانه ی عین القضات درتمهیدات

    فاطمه مدرسی

    چاپار

    1393

    250000قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست