نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1365

نام/عنوان: کتابشناسی گزیده علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات:
  • کتابشناسی گزیده علم اطلاعات  و دانش شناسی

    ثریا فضل اللهی

    سپهر دانش

    1393

    70000قیمت: 70,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست