نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1366

نام/عنوان: کتابشناسی حقوق مولف (حقوق مالکیت معنوی،فکری، ادبی و هنری، صنعتی ،کپی رایت)

مشخصات:
  • کتابشناسی حقوق مولف (حقوق مالکیت معنوی،فکری، ادبی و هنری، صنعتی ،کپی رایت)

    عبدالباقر امانی/دکتر سعید غفاری

    چاپار

    1392

    500000قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست