نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1368

نام/عنوان: کتابخانه های عمومی کشور .تنگناها/توانمندب ها و راهکارها

مشخصات:
  • کتابخانه های عمومی کشور .تنگناها/توانمندب ها و راهکارها

    مهدی شقاقی

    نهاد کتابخانه عمومی کشور

    1388

    40000قیمت: 40,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست