نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1375

نام/عنوان: کالیما

مشخصات:
  • کالیما

    علی درازی

    کتابخانه ملی

    1394

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست