نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1376

نام/عنوان: کاربرد وب 0/2 در کتابخانه‌ها

مشخصات:
  • کاربرد وب 0/2 در کتابخانه‌ها

    منصوره حسینی شعار

    سپهر دانش

    1393

    70000قیمت: 70,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست