نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1386

نام/عنوان: طراحی کتابخانه الکترونیکی

مشخصات:
  • طراحی کتابخانه الکترونیکی

    حمیده احتشام

    چاپار

    1393

    300000قیمت: 300,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست