نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1391

نام/عنوان: شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آن

مشخصات:
  • شاخص هرش و شاخص‌های مکمل آن

    منصوره دمرچی لو

    چاپار

    1393

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست