نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1393

نام/عنوان: سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردها

مشخصات:
  • سنجش ومصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی :مفاهیم وکاربردها

    سعید اسدی

    چاپار-پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران

    1393

    250000


قیمت: 250,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست