نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1394

نام/عنوان: سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی

مشخصات:
  • سنجش پژوهش‌های دانشگاهی روش انجام یک مطالعه کتاب سنجی

    آنا آندرس/مریم خسروی/مهریصدیقی

    چاپار /پژوهشگاه  علوم و فناوري اطلاعات ايران

    1393

    100000قیمت: 600,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست