نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1397

نام/عنوان: زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگی

مشخصات:
  • زندگی نامه و کارنامه علمی -فرهنگی

    ایرج افشار سیستانی

    کتابخانه ملی -کتابدار

    1394

    500000قیمت: 500,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست