نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1398

نام/عنوان: زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات

مشخصات:
  • زبان انگلیسی مدیریت اطلاعات

    محمد مینایی فر

    همارا

    1393

    150000قیمت: 150,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست