نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1399

نام/عنوان: رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیار

مشخصات:
  • رهنمود های ایفلا برای کتابخانه های سیار

    فاطمه نبوی

    نهاد کتابخانه عمومی کشور

    1393

    100000قیمت: 2 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست