نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 2026

نام/عنوان: تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار

مشخصات:
  • تنوع فرهنگی وتوسعه پایدار

    محسن قدمی-رضاصالحی امیری-نیازمند

    سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

    1394

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست