نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9036

نام/عنوان: فرهنگ مدیریت فناوری اطلاعات وارتباطات

مشخصات:
  • فرزانه رضایی مزینانی/نشرکتابدار/0/1394


قیمت: 220,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست