نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 9038

نام/عنوان: موک :کتابخانه ها درعصر آموزش آزاد

مشخصات:
  • کتابدار/جوادقاضی میرسعید/الهه امتی/1394


قیمت: 160,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست