نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1425

نام/عنوان: شیوه های استناددرمتون علمی

مشخصات:
  • شیوه های استناددرمتون علمی

    اکرم قدیمی

    مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

    1394

    230000قیمت: 230,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست