نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1444

نام/عنوان: زخم فشاری

مشخصات:
  • زخم فشاری

    محمد جواد فاطمی

    چاپار -دانشگاه علوم پزشکی ایران

    1394

    1000000قیمت: 1,000,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست