نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1448

نام/عنوان: روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

مشخصات:
  • روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی

    یزدان منصوریان

    سمت

    1393

    270000

     قیمت: 270,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست