نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1450

نام/عنوان: ردهbp اسلام گستش رده اسلام براساس نظام رده بندی کنگره

مشخصات:
  • ردهbp  اسلام گستش رده اسلام براساس نظام رده بندی کنگره

    طاهری عراقی

    سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

    1394

    200000قیمت: 200,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست