نرم‌افزار کتابخانه پاسارگاد پس از یک دهه حضور مستمر در میان جامعه کتابدارن، اینک توانسته است در حدود 500 کتابخانه در سراسر کشور نصب و بکارگیری شود


مشخصات محصول
کد: 1452

نام/عنوان: راهنمای جامع پژوهشهای کمی کیفی و ترکیبی

مشخصات:
  • راهنمای جامع پژوهشهای کمی کیفی و ترکیبی

    حمید رهباردار

    کتابخانه رایانه‌ای

    1393

    220000قیمت: 220,000 ریال

تعداد مورد نیاز :  

بازگشت به لیست